Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tình trạng: đang tiến hành
Tác giả: Đang cập nhật
Cập nhật: 2 ngày trước
Yêu thích: 0
Lượt xem: 586
Đánh giá: 0

Tổng số điểm của truyện là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá truyện

Nội dung Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

"Người trẻ tuổi, năm đó ta bắt đầu Trang Bức thời điểm, các ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng!"
"Tiên tử, theo tại hạ đi một chuyến, bảo đảm mang ngươi Trang Bức mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà!"
Người mặc cuồng đồ áo giáp, kiên khiêng nhật viêm đấu bồng.
Tay trái Vô Tẫn Chi Nhận, tay phải Tru Tiên Thần Kiếm.
Quét ngang Tu Tiên Giới không có địch thủ, liền hỏi một tiếng còn có ai?
Trang Bức Như Phong, thường bạn ta thân! Đường dài dài đằng đẵng, Trang Bức làm bạn!
Từ Khuyết bước lên một cái Trang Bức con đường, mỗi ngày không phải ở Trang Bức, chính là ở đi Trang Bức trên đường!

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất tại đây. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ chúng tôi để ra các chương mới nhất của Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống nhé.

Danh sách tập

Tập Ngày cập nhật
Chapter 511 1 ngày trước
Chapter 510 1 ngày trước
Chapter 509 2 ngày trước
Chapter 508 4 ngày trước
Chapter 507 6 ngày trước
Chapter 506 8 ngày trước
Chapter 505 9 ngày trước
Chapter 504 11 ngày trước
Chapter 503 13 ngày trước
Chapter 502 15 ngày trước
Chapter 501 16 ngày trước
Chapter 500 18 ngày trước
Chapter 499 20 ngày trước
Chapter 498 22 ngày trước
Chapter 497 24 ngày trước
Chapter 496 25 ngày trước
Chapter 495 27 ngày trước
Chapter 494 29 ngày trước
Chapter 493 1 tháng trước
Chapter 492 1 tháng trước
Chapter 491 1 tháng trước
Chapter 490 1 tháng trước
Chapter 489 1 tháng trước
Chapter 488 1 tháng trước
Chapter 487 1 tháng trước
Chapter 486 1 tháng trước
Chapter 485 1 tháng trước
Chapter 484 1 tháng trước
Chapter 483 1 tháng trước
Chapter 482 1 tháng trước
Chapter 481 1 tháng trước
Chapter 480 1 tháng trước
Chapter 479 1 tháng trước
Chapter 478 1 tháng trước
Chapter 477 1 tháng trước
Chapter 476 1 tháng trước
Chapter 475 1 tháng trước
Chapter 474 30/09/2021
Chapter 473 28/09/2021
Chapter 472 26/09/2021
Chapter 471 25/09/2021
Chapter 470 24/09/2021
Chapter 469 21/09/2021
Chapter 468 20/09/2021
Chapter 467 18/09/2021
Chapter 466 16/09/2021
Chapter 465 15/09/2021
Chapter 464 13/09/2021
Chapter 463 12/09/2021
Chapter 462 10/09/2021
Chapter 461 07/09/2021
Chapter 460 06/09/2021
Chapter 459 31/12/1969
Chapter 458 03/09/2021
Chapter 457 01/09/2021
Chapter 456 30/08/2021
Chapter 455 28/08/2021
Chapter 454 26/08/2021
Chapter 453 25/08/2021
Chapter 452 23/08/2021
Chapter 451 21/08/2021
Chapter 450 20/08/2021
Chapter 449 18/08/2021
Chapter 448 15/08/2021
Chapter 447 14/08/2021
Chapter 446 13/08/2021
Chapter 445 11/08/2021
Chapter 444 09/08/2021
Chapter 443 07/08/2021
Chapter 442 06/08/2021
Chapter 441 04/08/2021
Chapter 440 02/08/2021
Chapter 439 01/08/2021
Chapter 438 31/07/2021
Chapter 437 30/07/2021
Chapter 437 30/07/2021
Chapter 436 28/07/2021
Chapter 436 28/07/2021
Chapter 435 26/07/2021
Chapter 435 26/07/2021
Chapter 434 25/07/2021
Chapter 434 25/07/2021
Chapter 433 24/07/2021
Chapter 433 24/07/2021
Chapter 432 21/07/2021
Chapter 432 21/07/2021
Chapter 431 19/07/2021
Chapter 430 18/07/2021
Chapter 429 16/07/2021
Chapter 428 14/07/2021
Chapter 427 11/07/2021
Chapter 426 10/07/2021
Chapter 425 09/07/2021
Chapter 424 06/07/2021
Chapter 423 05/07/2021
Chapter 422 04/07/2021
Chapter 421 01/07/2021
Chapter 420 30/06/2021
Chapter 419 29/06/2021
Chapter 418 28/06/2021
Chapter 417 26/06/2021
Chapter 416 24/06/2021
Chapter 415 21/06/2021
Chapter 414 20/06/2021
Chapter 413 20/06/2021
Chapter 412 17/06/2021
Chapter 411 15/06/2021
Chapter 410 13/06/2021
Chapter 409 12/06/2021
Chapter 408 09/06/2021
Chapter 407 08/06/2021
Chapter 406 06/06/2021
Chapter 405 05/06/2021
Chapter 404 01/06/2021
Chapter 403 30/05/2021
Chapter 402 30/05/2021
Chapter 401 27/05/2021
Chapter 400 26/05/2021
Chapter 399 23/05/2021
Chapter 398 22/05/2021
Chapter 397 20/05/2021
Chapter 396 18/05/2021
Chapter 395 17/05/2021
Chapter 394 16/05/2021
Chapter 393 14/05/2021
Chapter 392 12/05/2021
Chapter 391 10/05/2021
Chapter 390 09/05/2021
Chapter 389 06/05/2021
Chapter 388 05/05/2021
Chapter 387 04/05/2021
Chapter 386 04/05/2021
Chapter 385 30/04/2021
Chapter 384 27/04/2021
Chapter 383 25/04/2021
Chapter 382 25/04/2021
Chapter 381 23/04/2021
Chapter 380 20/04/2021
Chapter 379 18/04/2021
Chapter 378 17/04/2021
Chapter 377 15/04/2021
Chapter 376 13/04/2021
Chapter 375 11/04/2021
Chapter 374 10/04/2021
Chapter 373 08/04/2021
Chapter 372 06/04/2021
Chapter 371 04/04/2021
Chapter 370 03/04/2021
Chapter 369 01/04/2021
Chapter 368 30/03/2021
Chapter 367 28/03/2021
Chapter 366 27/03/2021
Chapter 365 25/03/2021
Chapter 364 23/03/2021
Chapter 363 21/03/2021
Chapter 362 19/03/2021
Chapter 361 16/03/2021
Chapter 360 14/03/2021
Chapter 359 12/03/2021
Chapter 358 09/03/2021
Chapter 357 07/03/2021
Chapter 356 05/03/2021
Chapter 355 02/03/2021
Chapter 354 28/02/2021
Chapter 353 26/02/2021
Chapter 352 23/02/2021
Chapter 351 21/02/2021
Chapter 350 19/02/2021
Chapter 349 18/02/2021
Chapter 348 18/02/2021
Chapter 347 18/02/2021
Chapter 346 17/02/2021
Chapter 345 12/02/2021
Chapter 344 11/02/2021
Chapter 343 09/02/2021
Chapter 342 07/02/2021
Chapter 341 05/02/2021
Chapter 340 02/02/2021
Chapter 339 31/01/2021
Chapter 338 29/01/2021
Chapter 337 26/01/2021
Chapter 336 24/01/2021
Chapter 335 22/01/2021
Chapter 334 19/01/2021
Chapter 333 17/01/2021
Chapter 332 15/01/2021
Chapter 331 12/01/2021
Chapter 330 10/01/2021
Chapter 329 08/01/2021
Chapter 328 05/01/2021
Chapter 327 04/01/2021
Chapter 326 02/01/2021
Chapter 325 29/12/2020
Chapter 324 27/12/2020
Chapter 323 25/12/2020
Chapter 322 22/12/2020
Chapter 321 21/12/2020
Chapter 320 18/12/2020
Chapter 319 15/12/2020
Chapter 318 13/12/2020
Chapter 317 11/12/2020
Chapter 316 08/12/2020
Chapter 315 06/12/2020
Chapter 314 04/12/2020
Chapter 313 01/12/2020
Chapter 312 30/11/2020
Chapter 311 27/11/2020
Chapter 310 24/11/2020
Chapter 309 22/11/2020
Chapter 308 20/11/2020
Chapter 307 17/11/2020
Chapter 306 15/11/2020
Chapter 305 13/11/2020
Chapter 304 10/11/2020
Chapter 303 08/11/2020
Chapter 302 06/11/2020
Chapter 301 03/11/2020
Chapter 300 01/11/2020
Chapter 299 30/10/2020
Chapter 298 27/10/2020
Chapter 297 25/10/2020
Chapter 296 23/10/2020
Chapter 295 20/10/2020
Chapter 294 18/10/2020
Chapter 293 17/10/2020
Chapter 292 16/10/2020
Chapter 291 13/10/2020
Chapter 290 11/10/2020
Chapter 289 09/10/2020
Chapter 288 06/10/2020
Chapter 287 04/10/2020
Chapter 286 02/10/2020
Chapter 285 29/09/2020
Chapter 284 27/09/2020
Chapter 283 25/09/2020
Chapter 282 22/09/2020
Chapter 281 20/09/2020
Chapter 280 18/09/2020
Chapter 279 15/09/2020
Chapter 278 12/09/2020
Chapter 277 11/09/2020
Chapter 276 10/09/2020
Chapter 275 09/09/2020
Chapter 274 08/09/2020
Chapter 273 06/09/2020
Chapter 272 04/09/2020
Chapter 271 01/09/2020
Chapter 270 30/08/2020
Chapter 269 28/08/2020
Chapter 268 25/08/2020
Chapter 267 23/08/2020
Chapter 266 21/08/2020
Chapter 265 18/08/2020
Chapter 264 16/08/2020
Chapter 263 14/08/2020
Chapter 262 11/08/2020
Chapter 261 09/08/2020
Chapter 260 07/08/2020
Chapter 259 04/08/2020
Chapter 258 02/08/2020
Chapter 257 31/07/2020
Chapter 256 28/07/2020
Chapter 255 26/07/2020
Chapter 254 24/07/2020
Chapter 253 21/07/2020
Chapter 252 19/07/2020
Chapter 251 17/07/2020
Chapter 250 14/07/2020
Chapter 249 12/07/2020
Chapter 248 10/07/2020
Chapter 247 07/07/2020
Chapter 246 05/07/2020
Chapter 245 03/07/2020
Chapter 244 30/06/2020
Chapter 243 28/06/2020
Chapter 242 26/06/2020
Chapter 241 25/06/2020
Chapter 240 24/06/2020
Chapter 239 23/06/2020
Chapter 238 21/06/2020
Chapter 237 19/06/2020
Chapter 236 16/06/2020
Chapter 235 14/06/2020
Chapter 234 12/06/2020
Chapter 233 09/06/2020
Chapter 232 07/06/2020
Chapter 231 05/06/2020
Chapter 230 02/06/2020
Chapter 229 31/05/2020
Chapter 228 31/05/2020
Chapter 227 31/05/2020
Chapter 226 12/06/2020
Chapter 225 31/05/2020
Chapter 224 31/05/2020
Chapter 223 13/05/2020
Chapter 222 09/05/2020
Chapter 221 09/05/2020
Chapter 220 09/05/2020
Chapter 219 09/05/2020
Chapter 218 09/05/2020
Chapter 217 09/05/2020
Chapter 216 09/05/2020
Chapter 215 09/05/2020
Chapter 214 09/05/2020
Chapter 213 09/05/2020
Chapter 212 09/05/2020
Chapter 211 09/05/2020
Chapter 210 09/05/2020
Chapter 209 09/05/2020
Chapter 208 09/05/2020
Chapter 207 09/05/2020
Chapter 206 09/05/2020
Chapter 205 09/05/2020
Chapter 204 09/05/2020
Chapter 203 09/05/2020
Chapter 202 09/05/2020
Chapter 201 09/05/2020
Chapter 200 09/05/2020
Chapter 199 09/05/2020
Chapter 198 09/05/2020
Chapter 197 09/05/2020
Chapter 196 09/05/2020
Chapter 195 09/05/2020
Chapter 194 09/05/2020
Chapter 193 09/05/2020
Chapter 192 09/05/2020
Chapter 191 09/05/2020
Chapter 190 09/05/2020
Chapter 189 09/05/2020
Chapter 188 09/05/2020
Chapter 187 09/05/2020
Chapter 186 09/05/2020
Chapter 185 09/05/2020
Chapter 184 09/05/2020
Chapter 183 09/05/2020
Chapter 182 09/05/2020
Chapter 181 09/05/2020
Chapter 180 09/05/2020
Chapter 179 09/05/2020
Chapter 178 30/04/2020
Chapter 177 27/04/2020
Chapter 176 16/04/2020
Chapter 175 24/03/2020
Chapter 174 22/03/2020
Chapter 173 12/03/2020
Chapter 172 02/03/2020
Chapter 171 22/02/2020
Chapter 170 16/02/2020
Chapter 169 08/02/2020
Chapter 168 30/01/2020
Chapter 167 18/01/2020
Chapter 166 13/01/2020
Chapter 165 03/01/2020
Chapter 164 24/12/2019
Chapter 163 18/12/2019
Chapter 162 16/12/2019
Chapter 161 14/12/2019
Chapter 160 10/12/2019
Chapter 159 03/12/2019
Chapter 158 22/11/2019
Chapter 157 12/11/2019
Chapter 156 02/11/2019
Chapter 155 31/10/2019
Chapter 154 28/10/2019
Chapter 153 23/10/2019
Chapter 152 21/10/2019
Chapter 151 19/10/2019
Chapter 150 17/10/2019
Chapter 149 15/10/2019
Chapter 148 13/10/2019
Chapter 147 08/10/2019
Chapter 146 05/10/2019
Chapter 145 03/10/2019
Chapter 144 26/09/2019
Chapter 143 20/09/2019
Chapter 142 16/09/2019
Chapter 141 10/09/2019
Chapter 140 08/09/2019
Chapter 139 06/09/2019
Chapter 138 31/08/2019
Chapter 137 29/08/2019
Chapter 136 23/08/2019
Chapter 135 23/08/2019
Chapter 134 23/08/2019
Chapter 133 23/08/2019
Chapter 132 23/08/2019
Chapter 131 23/08/2019
Chapter 130 23/08/2019
Chapter 129 23/08/2019
Chapter 128 23/08/2019
Chapter 127 23/08/2019
Chapter 126 23/08/2019
Chapter 125 23/08/2019
Chapter 124 23/08/2019
Chapter 123 23/08/2019
Chapter 122 16/08/2019
Chapter 121 10/08/2019
Chapter 120 08/08/2019
Chapter 119 04/08/2019
Chapter 118 29/07/2019
Chapter 117 26/07/2019
Chapter 116 21/07/2019
Chapter 115 15/07/2019
Chapter 114 13/07/2019
Chapter 113 06/07/2019
Chapter 112 03/07/2019
Chapter 111 30/06/2019
Chapter 110 26/06/2019
Chapter 109 24/06/2019
Chapter 108 21/06/2019
Chapter 107 14/06/2019
Chapter 106 10/06/2019
Chapter 105 06/06/2019
Chapter 104 02/06/2019
Chapter 103 31/05/2019
Chapter 102 01/05/2019
Chapter 101 26/04/2019
Chapter 100 24/04/2019
Chapter 99 21/04/2019
Chapter 98 19/04/2019
Chapter 97 15/04/2019
Chapter 96 10/04/2019
Chapter 95 08/04/2019
Chapter 94 03/04/2019
Chapter 93 30/03/2019
Chapter 92 26/03/2019
Chapter 91 23/03/2019
Chapter 90 21/03/2019
Chapter 89 19/03/2019
Chapter 88 15/03/2019
Chapter 87 13/03/2019
Chapter 86 07/03/2019
Chapter 85 05/03/2019
Chapter 84 26/02/2019
Chapter 83 24/02/2019
Chapter 82 21/02/2019
Chapter 81 19/02/2019
Chapter 80 17/02/2019
Chapter 79 15/02/2019
Chapter 78 03/02/2019
Chapter 77 01/02/2019
Chapter 76 26/01/2019
Chapter 75 24/01/2019
Chapter 74 18/01/2019
Chapter 73 15/01/2019
Chapter 72 12/01/2019
Chapter 71 10/01/2019
Chapter 70 08/01/2019
Chapter 69 05/01/2019
Chapter 68 01/01/2019
Chapter 67 30/12/2018
Chapter 66 26/12/2018
Chapter 65 24/12/2018
Chapter 64 15/12/2018
Chapter 63 14/12/2018
Chapter 62 11/12/2018
Chapter 61 10/12/2018
Chapter 60 08/12/2018
Chapter 59 07/12/2018
Chapter 58 02/12/2018
Chapter 57 01/12/2018
Chapter 56 26/11/2018
Chapter 55 25/11/2018
Chapter 54 19/11/2018
Chapter 53 18/11/2018
Chapter 52 12/11/2018
Chapter 51 11/11/2018
Chapter 50 06/11/2018
Chapter 49 05/11/2018
Chapter 48 04/11/2018
Chapter 47 03/11/2018
Chapter 46 28/10/2018
Chapter 45 27/10/2018
Chapter 44 22/10/2018
Chapter 43 21/10/2018
Chapter 42 14/10/2018
Chapter 41 13/10/2018
Chapter 40 09/10/2018
Chapter 39 08/10/2018
Chapter 38 01/10/2018
Chapter 37 22/09/2018
Chapter 36 15/09/2018
Chapter 35 08/09/2018
Chapter 34 02/09/2018
Chapter 33 01/09/2018
Chapter 32 31/08/2018
Chapter 31 30/08/2018
Chapter 30 29/08/2018
Chapter 29 28/08/2018
Chapter 28 27/08/2018
Chapter 27 26/08/2018
Chapter 26 25/08/2018
Chapter 25 24/08/2018
Chapter 24 23/08/2018
Chapter 23 22/08/2018
Chapter 22 21/08/2018
Chapter 21 20/08/2018
Chapter 20 19/08/2018
Chapter 19 18/08/2018
Chapter 18 17/08/2018
Chapter 17 16/08/2018
Chapter 16 15/08/2018
Chapter 15 15/08/2018
Chapter 14 14/08/2018
Chapter 13 13/08/2018
Chapter 12 12/08/2018
Chapter 11 11/08/2018
Chapter 10 10/08/2018
Chapter 9 10/08/2018
Chapter 8 08/08/2018
Chapter 7 07/08/2018
Chapter 6 06/08/2018
Chapter 5 05/08/2018
Chapter 4 04/08/2018
Chapter 3 13/06/2018
Chapter 2 12/06/2018
Chapter 1 05/04/2018

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây