Tòa Tháp Bí Ẩn 2

Tòa Tháp Bí Ẩn 2

Tình trạng: hoàn thành
Tác giả: SIU
Cập nhật: 21:05 02/07/21
Yêu thích: 0
Lượt xem: 61
Đánh giá: 0

Tổng số điểm của truyện là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá truyện

Nội dung Tòa Tháp Bí Ẩn 2

Xem phần 1 tại đây
Mong muốn của bạn là gì? Tiền? Vinh quang? Quyền lực? Sự báo thù? Hay một điều gì vượt trội hơn?

Tòa Tháp Bí Ẩn 2 được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất tại đây. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ chúng tôi để ra các chương mới nhất của Tòa Tháp Bí Ẩn 2 nhé.

Danh sách tập

Tập Ngày cập nhật
Chapter 337.5 09/11/2019
Chapter 337 09/11/2019
Chapter 336.5 09/11/2019
Chapter 336 09/11/2019
Chapter 335.5 09/11/2019
Chapter 335 09/11/2019
Chapter 334.5: (tiếp) 05/01/2019
Chapter 334 05/01/2019
Chapter 333 05/01/2019
Chapter 332.5: (tiếp) 05/01/2019
Chapter 332 05/01/2019
Chapter 331.5: (tiếp) 05/01/2019
Chapter 331 05/01/2019
Chapter 330.5: (tiếp) 05/01/2019
Chapter 330 05/01/2019
Chapter 329.5: (tiếp) 05/01/2019
Chapter 329 05/01/2019
Chapter 328 05/01/2019
Chapter 327 05/01/2019
Chapter 326.5: (tiếp) 05/01/2019
Chapter 326 05/01/2019
Chapter 325.5: (tiếp) 05/01/2019
Chapter 325 05/01/2019
Chapter 324.5: (tiếp) 05/01/2019
Chapter 324 05/01/2019
Chapter 323.5: (tiếp) 05/01/2019
Chapter 323 05/01/2019
Chapter 322.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 322 04/01/2019
Chapter 321.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 321 04/01/2019
Chapter 320.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 320 04/01/2019
Chapter 319.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 319 04/01/2019
Chapter 318.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 318 04/01/2019
Chapter 317.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 317 04/01/2019
Chapter 316 04/01/2019
Chapter 315 04/01/2019
Chapter 314.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 314 04/01/2019
Chapter 313 04/01/2019
Chapter 312.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 312 04/01/2019
Chapter 311.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 311 04/01/2019
Chapter 310.5: (tiếp) 04/01/2019
Chapter 310 04/01/2019
Chapter 309 04/01/2019
Chapter 308.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 308 03/01/2019
Chapter 307 03/01/2019
Chapter 306.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 306 03/01/2019
Chapter 305 03/01/2019
Chapter 304 03/01/2019
Chapter 303.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 303 03/01/2019
Chapter 302.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 302 03/01/2019
Chapter 301.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 301 03/01/2019
Chapter 300 03/01/2019
Chapter 299.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 299 03/01/2019
Chapter 298 03/01/2019
Chapter 297 03/01/2019
Chapter 296.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 296 03/01/2019
Chapter 295 03/01/2019
Chapter 294 03/01/2019
Chapter 293.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 293 03/01/2019
Chapter 292.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 292 03/01/2019
Chapter 291.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 291 03/01/2019
Chapter 290.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 290 03/01/2019
Chapter 289.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 289 03/01/2019
Chapter 288.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 288 03/01/2019
Chapter 287.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 287 03/01/2019
Chapter 286.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 286 03/01/2019
Chapter 285 03/01/2019
Chapter 284.5: (tiếp) 03/01/2019
Chapter 284 03/01/2019
Chapter 283.5 02/01/2019
Chapter 283 02/01/2019
Chapter 282.5 02/01/2019
Chapter 282 02/01/2019
Chapter 281.5 02/01/2019
Chapter 281 02/01/2019
Chapter 280.5 02/01/2019
Chapter 280 02/01/2019
Chapter 279 02/01/2019
Chapter 278 02/01/2019
Chapter 277.5 02/01/2019
Chapter 277 02/01/2019
Chapter 276.5 02/01/2019
Chapter 276 02/01/2019
Chapter 275.5 02/01/2019
Chapter 275 02/01/2019
Chapter 274.5 02/01/2019
Chapter 274 02/01/2019
Chapter 273.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 273 31/12/2018
Chapter 272.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 272 31/12/2018
Chapter 271.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 271 31/12/2018
Chapter 270.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 270 31/12/2018
Chapter 269.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 269 31/12/2018
Chapter 268.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 268 31/12/2018
Chapter 267.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 267 31/12/2018
Chapter 266.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 266 31/12/2018
Chapter 265.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 265 31/12/2018
Chapter 264 31/12/2018
Chapter 263.5: (tiếp) 31/12/2018
Chapter 263 31/12/2018
Chapter 262 29/12/2018
Chapter 261 29/12/2018
Chapter 260 29/12/2018
Chapter 259 29/12/2018
Chapter 258 29/12/2018
Chapter 257 29/12/2018
Chapter 256 14/08/2018
Chapter 255 12/06/2018
Chapter 254 12/06/2018
Chapter 253 12/06/2018
Chapter 252 12/06/2018
Chapter 251 12/06/2018
Chapter 250 12/06/2018
Chapter 249 12/06/2018
Chapter 248 12/06/2018
Chapter 247 12/06/2018
Chapter 246 12/06/2018
Chapter 245 12/06/2018
Chapter 244 12/06/2018
Chapter 243 12/06/2018
Chapter 242 12/06/2018
Chapter 241 12/06/2018
Chapter 240 12/06/2018
Chapter 239 12/06/2018
Chapter 238 12/06/2018
Chapter 237 12/06/2018
Chapter 236 12/06/2018
Chapter 235 12/06/2018
Chapter 234 12/06/2018
Chapter 233 12/06/2018
Chapter 232 12/06/2018
Chapter 231 12/06/2018
Chapter 230 12/06/2018
Chapter 229 12/06/2018
Chapter 228 12/06/2018
Chapter 227 12/06/2018
Chapter 226 12/06/2018
Chapter 225 12/06/2018
Chapter 224 12/06/2018
Chapter 223 12/06/2018
Chapter 222 12/06/2018
Chapter 221 12/06/2018
Chapter 220 12/06/2018
Chapter 219 12/06/2018
Chapter 218 12/06/2018
Chapter 217 12/06/2018
Chapter 216 12/06/2018
Chapter 215 12/06/2018
Chapter 214 12/06/2018
Chapter 213 12/06/2018
Chapter 212 12/06/2018
Chapter 211 12/06/2018
Chapter 210 12/06/2018
Chapter 209 12/06/2018
Chapter 208 12/06/2018
Chapter 207 12/06/2018
Chapter 206 12/06/2018
Chapter 205 12/06/2018
Chapter 204 12/06/2018
Chapter 203 12/06/2018
Chapter 202 12/06/2018
Chapter 201 12/06/2018
Chapter 200 12/06/2018
Chapter 199 12/06/2018
Chapter 198 12/06/2018
Chapter 197 12/06/2018
Chapter 196 12/06/2018
Chapter 195 12/06/2018
Chapter 194 12/06/2018
Chapter 193 12/06/2018
Chapter 192 12/06/2018
Chapter 191 12/06/2018
Chapter 190 12/06/2018
Chapter 189 12/06/2018
Chapter 188 12/06/2018
Chapter 187 12/06/2018
Chapter 186 12/06/2018
Chapter 185 12/06/2018
Chapter 184 12/06/2018
Chapter 183 12/06/2018
Chapter 182 12/06/2018
Chapter 181 12/06/2018
Chapter 180 12/06/2018
Chapter 179 12/06/2018
Chapter 178 12/06/2018
Chapter 177 12/06/2018
Chapter 176 12/06/2018
Chapter 175 12/06/2018
Chapter 174 12/06/2018
Chapter 173 12/06/2018
Chapter 172 12/06/2018
Chapter 171 12/06/2018
Chapter 170 12/06/2018
Chapter 169 12/06/2018
Chapter 168 12/06/2018
Chapter 167 12/06/2018
Chapter 166 12/06/2018
Chapter 165 12/06/2018
Chapter 164 12/06/2018
Chapter 163 12/06/2018
Chapter 162 12/06/2018
Chapter 161 12/06/2018
Chapter 160 12/06/2018
Chapter 159 12/06/2018
Chapter 158 12/06/2018
Chapter 157 12/06/2018
Chapter 156 12/06/2018
Chapter 155 12/06/2018
Chapter 154 12/06/2018
Chapter 153 12/06/2018
Chapter 152 12/06/2018
Chapter 151 12/06/2018
Chapter 150 12/06/2018
Chapter 149 12/06/2018
Chapter 148 12/06/2018
Chapter 147 12/06/2018
Chapter 146 12/06/2018
Chapter 145 12/06/2018
Chapter 144 12/06/2018
Chapter 143 12/06/2018
Chapter 142 12/06/2018
Chapter 141 12/06/2018
Chapter 140 12/06/2018
Chapter 139 12/06/2018
Chapter 138 12/06/2018
Chapter 137 12/06/2018
Chapter 136 12/06/2018
Chapter 135 12/06/2018
Chapter 134 12/06/2018
Chapter 133 12/06/2018
Chapter 132 12/06/2018
Chapter 131 12/06/2018
Chapter 130 12/06/2018
Chapter 129 12/06/2018
Chapter 128 12/06/2018
Chapter 127 12/06/2018
Chapter 126 12/06/2018
Chapter 125 12/06/2018
Chapter 124 12/06/2018
Chapter 123 12/06/2018
Chapter 122 12/06/2018
Chapter 121 12/06/2018
Chapter 120 12/06/2018
Chapter 119 12/06/2018
Chapter 118 12/06/2018
Chapter 117 12/06/2018
Chapter 116 12/06/2018
Chapter 115 12/06/2018
Chapter 114 12/06/2018
Chapter 113 12/06/2018
Chapter 112 12/06/2018
Chapter 111 12/06/2018
Chapter 110 12/06/2018
Chapter 109 12/06/2018
Chapter 108 12/06/2018
Chapter 107 12/06/2018
Chapter 106 12/06/2018
Chapter 105 12/06/2018
Chapter 104 12/06/2018
Chapter 103 12/06/2018
Chapter 102 12/06/2018
Chapter 101 12/06/2018
Chapter 100 12/06/2018
Chapter 99 12/06/2018
Chapter 98 12/06/2018
Chapter 97 12/06/2018
Chapter 96 12/06/2018
Chapter 95 12/06/2018
Chapter 94 12/06/2018
Chapter 93 12/06/2018
Chapter 92 12/06/2018
Chapter 91 12/06/2018
Chapter 90 12/06/2018
Chapter 89 12/06/2018
Chapter 88 12/06/2018
Chapter 87 12/06/2018
Chapter 86 12/06/2018
Chapter 85 12/06/2018
Chapter 84 12/06/2018
Chapter 83 12/06/2018
Chapter 82 12/06/2018
Chapter 81 12/06/2018
Chapter 80 12/06/2018
Chapter 79 12/06/2018
Chapter 78 12/06/2018
Chapter 77 12/06/2018
Chapter 76 12/06/2018
Chapter 75 12/06/2018
Chapter 74 12/06/2018
Chapter 73 12/06/2018
Chapter 72 12/06/2018
Chapter 71 12/06/2018
Chapter 70 12/06/2018
Chapter 69 12/06/2018
Chapter 68 12/06/2018
Chapter 67 12/06/2018
Chapter 66 12/06/2018
Chapter 65 12/06/2018
Chapter 64 12/06/2018
Chapter 63 12/06/2018
Chapter 62 12/06/2018
Chapter 61 12/06/2018
Chapter 60 12/06/2018
Chapter 59 12/06/2018
Chapter 58 12/06/2018
Chapter 57 12/06/2018
Chapter 56 12/06/2018
Chapter 55 12/06/2018
Chapter 54 12/06/2018
Chapter 53 12/06/2018
Chapter 52 12/06/2018
Chapter 51 12/06/2018
Chapter 50 12/06/2018
Chapter 49 12/06/2018
Chapter 48 12/06/2018
Chapter 47 12/06/2018
Chapter 46 12/06/2018
Chapter 45 12/06/2018
Chapter 44 12/06/2018
Chapter 43 12/06/2018
Chapter 42 12/06/2018
Chapter 41 12/06/2018
Chapter 40 12/06/2018
Chapter 39 12/06/2018
Chapter 38 12/06/2018
Chapter 37 12/06/2018
Chapter 36 12/06/2018
Chapter 35 12/06/2018
Chapter 34 12/06/2018
Chapter 33 12/06/2018
Chapter 32 12/06/2018
Chapter 31 12/06/2018
Chapter 30 12/06/2018
Chapter 29 12/06/2018
Chapter 28 12/06/2018
Chapter 27 12/06/2018
Chapter 26 12/06/2018
Chapter 25 12/06/2018
Chapter 24 12/06/2018
Chapter 23 12/06/2018
Chapter 22 12/06/2018
Chapter 21 12/06/2018
Chapter 20 12/06/2018
Chapter 19 12/06/2018
Chapter 18 12/06/2018
Chapter 17 12/06/2018
Chapter 16 12/06/2018
Chapter 15 12/06/2018
Chapter 14 12/06/2018
Chapter 13 12/06/2018
Chapter 12 12/06/2018
Chapter 11 12/06/2018
Chapter 10 12/06/2018
Chapter 9 12/06/2018
Chapter 8 12/06/2018
Chapter 7 12/06/2018
Chapter 6 12/06/2018
Chapter 5 12/06/2018
Chapter 4 12/06/2018
Chapter 3 12/06/2018
Chapter 2 12/06/2018
Chapter 1 12/06/2018
Chapter 0 12/06/2018

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây