Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn

Tình trạng: đang tiến hành
Tác giả: Đang cập nhật
Cập nhật: 2 ngày trước
Yêu thích: 0
Lượt xem: 725
Đánh giá: 0

Tổng số điểm của truyện là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá truyện

Nội dung Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Thần Võ Thiên Tôn được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất tại đây. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ chúng tôi để ra các chương mới nhất của Thần Võ Thiên Tôn nhé.

Danh sách tập

Tập Ngày cập nhật
Chapter 401 2 ngày trước
Chapter 400 4 ngày trước
Chapter 399 6 ngày trước
Chapter 398 9 ngày trước
Chapter 397 31/12/1969
Chapter 396 13 ngày trước
Chapter 395 16 ngày trước
Chapter 394 18 ngày trước
Chapter 393 20 ngày trước
Chapter 392 23 ngày trước
Chapter 391 25 ngày trước
Chapter 390 27 ngày trước
Chapter 389 1 tháng trước
Chapter 388 1 tháng trước
Chapter 387 1 tháng trước
Chapter 386 1 tháng trước
Chapter 385 1 tháng trước
Chapter 384 1 tháng trước
Chapter 383 1 tháng trước
Chapter 382 1 tháng trước
Chapter 381 1 tháng trước
Chapter 380 1 tháng trước
Chapter 379 1 tháng trước
Chapter 378 1 tháng trước
Chapter 377 1 tháng trước
Chapter 376 01/10/2021
Chapter 375 29/09/2021
Chapter 374 26/09/2021
Chapter 373 24/09/2021
Chapter 372 22/09/2021
Chapter 371 19/09/2021
Chapter 370 17/09/2021
Chapter 369 12/09/2021
Chapter 368 29/08/2021
Chapter 367 27/08/2021
Chapter 366 25/08/2021
Chapter 365 22/08/2021
Chapter 364 31/12/1969
Chapter 363 18/08/2021
Chapter 362 15/08/2021
Chapter 361 13/08/2021
Chapter 360 11/08/2021
Chapter 359 08/08/2021
Chapter 358 06/08/2021
Chapter 357 04/08/2021
Chapter 356 01/08/2021
Chapter 355 30/07/2021
Chapter 355 30/07/2021
Chapter 354 28/07/2021
Chapter 354 28/07/2021
Chapter 353: Raw 25/07/2021
Chapter 353: Raw 25/07/2021
Chapter 353 26/07/2021
Chapter 352 23/07/2021
Chapter 352 23/07/2021
Chapter 351 21/07/2021
Chapter 351 21/07/2021
Chapter 350 18/07/2021
Chapter 349 16/07/2021
Chapter 348 15/07/2021
Chapter 347 11/07/2021
Chapter 346 09/07/2021
Chapter 345 07/07/2021
Chapter 344 04/07/2021
Chapter 343 02/07/2021
Chapter 342 01/07/2021
Chapter 341 28/06/2021
Chapter 340 26/06/2021
Chapter 339 24/06/2021
Chapter 338 20/06/2021
Chapter 337 19/06/2021
Chapter 336 17/06/2021
Chapter 335 14/06/2021
Chapter 334 12/06/2021
Chapter 333 10/06/2021
Chapter 332 07/06/2021
Chapter 331 05/06/2021
Chapter 330 03/06/2021
Chapter 329 30/05/2021
Chapter 328 28/05/2021
Chapter 327 26/05/2021
Chapter 326 23/05/2021
Chapter 325 21/05/2021
Chapter 324 19/05/2021
Chapter 323 16/05/2021
Chapter 322 14/05/2021
Chapter 321 12/05/2021
Chapter 320 09/05/2021
Chapter 319 07/05/2021
Chapter 318 05/05/2021
Chapter 317 02/05/2021
Chapter 316 01/05/2021
Chapter 315 01/05/2021
Chapter 314 01/05/2021
Chapter 313 29/04/2021
Chapter 312 27/04/2021
Chapter 311 24/04/2021
Chapter 310 22/04/2021
Chapter 309 20/04/2021
Chapter 308 17/04/2021
Chapter 307 15/04/2021
Chapter 306 13/04/2021
Chapter 305 10/04/2021
Chapter 304 09/04/2021
Chapter 303 06/04/2021
Chapter 302 03/04/2021
Chapter 301 30/03/2021
Chapter 300 23/03/2021
Chapter 299 21/03/2021
Chapter 298 16/03/2021
Chapter 297 10/03/2021
Chapter 296 06/03/2021
Chapter 295 05/03/2021
Chapter 294 02/03/2021
Chapter 293 27/02/2021
Chapter 292 23/02/2021
Chapter 291 20/02/2021
Chapter 290 18/02/2021
Chapter 289 16/02/2021
Chapter 288 14/02/2021
Chapter 287 12/02/2021
Chapter 286 10/02/2021
Chapter 285 06/02/2021
Chapter 284 05/02/2021
Chapter 283 03/02/2021
Chapter 282 31/01/2021
Chapter 281 29/01/2021
Chapter 280 24/01/2021
Chapter 279 23/01/2021
Chapter 278 22/01/2021
Chapter 277 20/01/2021
Chapter 276 17/01/2021
Chapter 275 16/01/2021
Chapter 274 13/01/2021
Chapter 273 10/01/2021
Chapter 272 08/01/2021
Chapter 271 06/01/2021
Chapter 270 02/01/2021
Chapter 269 02/01/2021
Chapter 268 30/12/2020
Chapter 267 27/12/2020
Chapter 266 26/12/2020
Chapter 265 23/12/2020
Chapter 264 19/12/2020
Chapter 263 17/12/2020
Chapter 262 15/12/2020
Chapter 261 12/12/2020
Chapter 260 10/12/2020
Chapter 259 09/12/2020
Chapter 258 06/12/2020
Chapter 257 03/12/2020
Chapter 256 01/12/2020
Chapter 255 29/11/2020
Chapter 254 26/11/2020
Chapter 253 24/11/2020
Chapter 252 21/11/2020
Chapter 251 19/11/2020
Chapter 250 17/11/2020
Chapter 249 15/11/2020
Chapter 248 12/11/2020
Chapter 247 10/11/2020
Chapter 246 09/11/2020
Chapter 245 05/11/2020
Chapter 244 03/11/2020
Chapter 243 31/10/2020
Chapter 242 29/10/2020
Chapter 241 27/10/2020
Chapter 240 25/10/2020
Chapter 239 23/10/2020
Chapter 238 22/10/2020
Chapter 237 18/10/2020
Chapter 236 16/10/2020
Chapter 235 14/10/2020
Chapter 234 10/10/2020
Chapter 233 09/10/2020
Chapter 232 06/10/2020
Chapter 231 03/10/2020
Chapter 230 02/10/2020
Chapter 229 01/10/2020
Chapter 228 01/10/2020
Chapter 227 28/09/2020
Chapter 226 28/09/2020
Chapter 225 24/09/2020
Chapter 224 22/09/2020
Chapter 223 20/09/2020
Chapter 222 20/09/2020
Chapter 221 18/09/2020
Chapter 220 17/09/2020
Chapter 219 15/09/2020
Chapter 218 12/09/2020
Chapter 217 12/09/2020
Chapter 216 09/09/2020
Chapter 215 09/09/2020
Chapter 214 09/09/2020
Chapter 213 04/09/2020
Chapter 212 04/09/2020
Chapter 211 01/09/2020
Chapter 210 30/08/2020
Chapter 209 28/08/2020
Chapter 208 28/08/2020
Chapter 207 27/08/2020
Chapter 206 27/08/2020
Chapter 205 26/08/2020
Chapter 204 23/08/2020
Chapter 203 22/08/2020
Chapter 202 20/08/2020
Chapter 201 20/08/2020
Chapter 200 18/08/2020
Chapter 199 18/08/2020
Chapter 198 15/08/2020
Chapter 197 15/08/2020
Chapter 196 13/08/2020
Chapter 195 10/08/2020
Chapter 194 08/08/2020
Chapter 193 06/08/2020
Chapter 192 06/08/2020
Chapter 191 31/07/2020
Chapter 190 31/07/2020
Chapter 189 31/07/2020
Chapter 188 31/07/2020
Chapter 187 31/07/2020
Chapter 186 27/07/2020
Chapter 185 26/07/2020
Chapter 184 24/07/2020
Chapter 183 21/07/2020
Chapter 182 19/07/2020
Chapter 181 17/07/2020
Chapter 180 15/07/2020
Chapter 179 12/07/2020
Chapter 178 11/07/2020
Chapter 177 11/07/2020
Chapter 176 11/07/2020
Chapter 175 06/07/2020
Chapter 174 06/07/2020
Chapter 173 04/07/2020
Chapter 172 04/07/2020
Chapter 171 04/07/2020
Chapter 170 04/07/2020
Chapter 169 04/07/2020
Chapter 168 04/07/2020
Chapter 167 04/07/2020
Chapter 166 04/07/2020
Chapter 165 04/07/2020
Chapter 164 18/06/2020
Chapter 163 15/06/2020
Chapter 162 15/06/2020
Chapter 161 15/06/2020
Chapter 160 11/06/2020
Chapter 159 10/06/2020
Chapter 158 09/06/2020
Chapter 157 09/06/2020
Chapter 156 09/06/2020
Chapter 155 09/06/2020
Chapter 154 09/06/2020
Chapter 153 09/06/2020
Chapter 152 09/06/2020
Chapter 151 09/06/2020
Chapter 150 09/06/2020
Chapter 149 09/06/2020
Chapter 148 09/06/2020
Chapter 147 09/06/2020
Chapter 146 09/06/2020
Chapter 145 09/06/2020
Chapter 144 09/06/2020
Chapter 143 09/06/2020
Chapter 142 09/06/2020
Chapter 141 09/06/2020
Chapter 140 09/06/2020
Chapter 139 09/06/2020
Chapter 138 09/06/2020
Chapter 137 09/06/2020
Chapter 136 09/06/2020
Chapter 135 09/06/2020
Chapter 134 09/06/2020
Chapter 133 09/06/2020
Chapter 132 09/06/2020
Chapter 131 09/06/2020
Chapter 130 09/06/2020
Chapter 129 09/06/2020
Chapter 128 09/06/2020
Chapter 127 09/06/2020
Chapter 126 09/06/2020
Chapter 125 09/06/2020
Chapter 124 09/06/2020
Chapter 123 09/06/2020
Chapter 122 09/06/2020
Chapter 121 09/06/2020
Chapter 120 09/06/2020
Chapter 119 09/06/2020
Chapter 118 09/06/2020
Chapter 117 09/06/2020
Chapter 116 09/06/2020
Chapter 115 09/06/2020
Chapter 114 09/06/2020
Chapter 113 09/06/2020
Chapter 112 09/06/2020
Chapter 111 09/06/2020
Chapter 110 09/06/2020
Chapter 109 09/06/2020
Chapter 108 09/06/2020
Chapter 107 09/06/2020
Chapter 106 09/06/2020
Chapter 105 09/06/2020
Chapter 104 09/06/2020
Chapter 103 09/06/2020
Chapter 102 09/06/2020
Chapter 101 09/06/2020
Chapter 100 09/06/2020
Chapter 99 09/06/2020
Chapter 98 09/06/2020
Chapter 97 09/06/2020
Chapter 96 09/06/2020
Chapter 95 09/06/2020
Chapter 94 09/06/2020
Chapter 93 09/06/2020
Chapter 92 09/06/2020
Chapter 91 09/06/2020
Chapter 90 09/06/2020
Chapter 89 09/06/2020
Chapter 88 09/06/2020
Chapter 87 09/06/2020
Chapter 86 09/06/2020
Chapter 85 09/06/2020
Chapter 84 09/06/2020
Chapter 83 09/06/2020
Chapter 82 09/06/2020
Chapter 81 09/06/2020
Chapter 80 09/06/2020
Chapter 79 09/06/2020
Chapter 78 09/06/2020
Chapter 77 09/06/2020
Chapter 76 09/06/2020
Chapter 75 09/06/2020
Chapter 74 09/06/2020
Chapter 73 09/06/2020
Chapter 72 09/06/2020
Chapter 71 09/06/2020
Chapter 70 09/06/2020
Chapter 69 09/06/2020
Chapter 68 09/06/2020
Chapter 67 09/06/2020
Chapter 66 09/06/2020
Chapter 65 09/06/2020
Chapter 64 09/06/2020
Chapter 63 09/06/2020
Chapter 62 09/06/2020
Chapter 61 09/06/2020
Chapter 60 09/06/2020
Chapter 59 09/06/2020
Chapter 58 09/06/2020
Chapter 57 09/06/2020
Chapter 56 09/06/2020
Chapter 55 09/06/2020
Chapter 54 09/06/2020
Chapter 53 09/06/2020
Chapter 52 09/06/2020
Chapter 51 20/06/2020
Chapter 50 18/06/2020
Chapter 49 16/06/2020
Chapter 48 14/06/2020
Chapter 47 08/06/2020
Chapter 46 06/06/2020
Chapter 45 04/06/2020
Chapter 44 02/06/2020
Chapter 43 31/05/2020
Chapter 42 29/05/2020
Chapter 41 27/05/2020
Chapter 40 12/04/2020
Chapter 39 02/04/2020
Chapter 38 31/03/2020
Chapter 37 27/03/2020
Chapter 36 25/03/2020
Chapter 35 09/03/2020
Chapter 34 07/03/2020
Chapter 33 14/02/2020
Chapter 32 12/02/2020
Chapter 31 31/01/2020
Chapter 30 29/01/2020
Chapter 29 27/01/2020
Chapter 28 04/01/2020
Chapter 27 02/01/2020
Chapter 26 31/12/2019
Chapter 25 07/12/2019
Chapter 24 05/12/2019
Chapter 23 29/11/2019
Chapter 22 27/11/2019
Chapter 21 25/11/2019
Chapter 20 23/11/2019
Chapter 19 21/11/2019
Chapter 18 26/10/2019
Chapter 17 24/10/2019
Chapter 16 22/10/2019
Chapter 15 20/10/2019
Chapter 14 18/10/2019
Chapter 13 16/10/2019
Chapter 12 14/10/2019
Chapter 11 19/09/2019
Chapter 10 19/09/2019
Chapter 9 19/09/2019
Chapter 8 19/09/2019
Chapter 7 19/09/2019
Chapter 6 19/09/2019
Chapter 5 19/09/2019
Chapter 4 19/09/2019
Chapter 3 21/08/2019
Chapter 2 27/07/2019
Chapter 1 25/07/2019

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây