King of hell

King of hell

Tình trạng: đang tiến hành
Tác giả: Ra In Soo
Cập nhật: 20:05 02/07/21
Yêu thích: 0
Lượt xem: 62
Đánh giá: 0

Tổng số điểm của truyện là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá truyện

Nội dung King of hell

Diêm đế - Ma đế - sứ giả của Diêm la đại vương ( nói ngắn gọn là Diêm vương ="= ) là một tay kiếm cừ khôi , xuất chúng vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với 2 người bạn đồng hành của mình , Ma đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến chính tà được chăng ?

King of hell được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất tại đây. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ chúng tôi để ra các chương mới nhất của King of hell nhé.

Danh sách tập

Tập Ngày cập nhật
Chapter 300 30/09/2019
Chapter 299 30/09/2019
Chapter 298 30/09/2019
Chapter 297 30/09/2019
Chapter 296 30/09/2019
Chapter 295 30/09/2019
Chapter 294 30/09/2019
Chapter 293 30/09/2019
Chapter 292 30/09/2019
Chapter 291 30/09/2019
Chapter 290 30/09/2019
Chapter 289 30/09/2019
Chapter 288 30/09/2019
Chapter 287 30/09/2019
Chapter 286 30/09/2019
Chapter 285 30/09/2019
Chapter 284 30/09/2019
Chapter 283 30/09/2019
Chapter 282 30/09/2019
Chapter 281 30/09/2019
Chapter 280 30/09/2019
Chapter 279 12/05/2015
Chapter 278 12/05/2015
Chapter 277 12/05/2015
Chapter 276 12/05/2015
Chapter 275 12/05/2015
Chapter 274 17/03/2015
Chapter 273 17/03/2015
Chapter 272 17/03/2015
Chapter 271 17/03/2015
Chapter 270 17/03/2015
Chapter 269 17/03/2015
Chapter 268 17/03/2015
Chapter 267 17/03/2015
Chapter 266 17/03/2015
Chapter 265 17/03/2015
Chapter 264 17/03/2015
Chapter 263 17/03/2015
Chapter 262 26/08/2015
Chapter 261 26/08/2015
Chapter 260 26/08/2015
Chapter 259 26/08/2015
Chapter 258 17/03/2015
Chapter 257 17/03/2015
Chapter 256 17/03/2015
Chapter 255 17/03/2015
Chapter 254 17/03/2015
Chapter 253 17/03/2015
Chapter 252 17/03/2015
Chapter 251 17/03/2015
Chapter 250 17/03/2015
Chapter 249 17/03/2015
Chapter 248 17/03/2015
Chapter 247 17/03/2015
Chapter 246 17/03/2015
Chapter 245 17/03/2015
Chapter 244 17/03/2015
Chapter 243 17/03/2015
Chapter 242 17/03/2015
Chapter 241 17/03/2015
Chapter 240 17/03/2015
Chapter 239 17/03/2015
Chapter 238 17/03/2015
Chapter 237 17/03/2015
Chapter 236 17/03/2015
Chapter 235 17/03/2015
Chapter 234 17/03/2015
Chapter 233 17/03/2015
Chapter 232 17/03/2015
Chapter 231 17/03/2015
Chapter 230 17/03/2015
Chapter 229 17/03/2015
Chapter 228 17/03/2015
Chapter 227 17/03/2015
Chapter 226 17/03/2015
Chapter 225 17/03/2015
Chapter 224 17/03/2015
Chapter 223 17/03/2015
Chapter 222 17/03/2015
Chapter 221 17/03/2015
Chapter 220 17/03/2015
Chapter 219 17/03/2015
Chapter 218 17/03/2015
Chapter 217 17/03/2015
Chapter 216 17/03/2015
Chapter 215 17/03/2015
Chapter 214 17/03/2015
Chapter 213 17/03/2015
Chapter 212 17/03/2015
Chapter 211 17/03/2015
Chapter 210 17/03/2015
Chapter 209 17/03/2015
Chapter 208 26/08/2015
Chapter 207 17/03/2015
Chapter 206 17/03/2015
Chapter 205 17/03/2015
Chapter 204 17/03/2015
Chapter 203 17/03/2015
Chapter 202 17/03/2015
Chapter 201 17/03/2015
Chapter 200 17/03/2015
Chapter 199 17/03/2015
Chapter 198 17/03/2015
Chapter 197 17/03/2015
Chapter 196 17/03/2015
Chapter 195 17/03/2015
Chapter 194 17/03/2015
Chapter 193 17/03/2015
Chapter 192 17/03/2015
Chapter 191 17/03/2015
Chapter 190 17/03/2015
Chapter 189 17/03/2015
Chapter 188 17/03/2015
Chapter 187 17/03/2015
Chapter 186 17/03/2015
Chapter 185 17/03/2015
Chapter 184 17/03/2015
Chapter 183 17/03/2015
Chapter 182 17/03/2015
Chapter 181 17/03/2015
Chapter 180 17/03/2015
Chapter 179 17/03/2015
Chapter 178 17/03/2015
Chapter 177 17/03/2015
Chapter 176 17/03/2015
Chapter 175 17/03/2015
Chapter 174 17/03/2015
Chapter 173 17/03/2015
Chapter 172 17/03/2015
Chapter 171 17/03/2015
Chapter 170 17/03/2015
Chapter 169 17/03/2015
Chapter 168 17/03/2015
Chapter 167 17/03/2015
Chapter 166 17/03/2015
Chapter 165 17/03/2015
Chapter 164 17/03/2015
Chapter 163 17/03/2015
Chapter 162 17/03/2015
Chapter 161 17/03/2015
Chapter 160 17/03/2015
Chapter 159 17/03/2015
Chapter 158 17/03/2015
Chapter 157 17/03/2015
Chapter 156 17/03/2015
Chapter 155 17/03/2015
Chapter 154 17/03/2015
Chapter 153 17/03/2015
Chapter 152 17/03/2015
Chapter 151 17/03/2015
Chapter 150 17/03/2015
Chapter 149 17/03/2015
Chapter 148 17/03/2015
Chapter 147 17/03/2015
Chapter 146 17/03/2015
Chapter 145 17/03/2015
Chapter 144 17/03/2015
Chapter 143 17/03/2015
Chapter 142 17/03/2015
Chapter 141 17/03/2015
Chapter 140 17/03/2015
Chapter 139 17/03/2015
Chapter 138 17/03/2015
Chapter 137 17/03/2015
Chapter 136 17/03/2015
Chapter 135 17/03/2015
Chapter 134 17/03/2015
Chapter 133 17/03/2015
Chapter 132 17/03/2015
Chapter 131 17/03/2015
Chapter 130 17/03/2015
Chapter 129 17/03/2015
Chapter 128 17/03/2015
Chapter 127 17/03/2015
Chapter 126 17/03/2015
Chapter 125 17/03/2015
Chapter 124 17/03/2015
Chapter 123 17/03/2015
Chapter 122 17/03/2015
Chapter 121 17/03/2015
Chapter 120 17/03/2015
Chapter 119 17/03/2015
Chapter 118 17/03/2015
Chapter 117 17/03/2015
Chapter 116 17/03/2015
Chapter 115 17/03/2015
Chapter 114 17/03/2015
Chapter 113 17/03/2015
Chapter 112 17/03/2015
Chapter 111 17/03/2015
Chapter 110 17/03/2015
Chapter 109 17/03/2015
Chapter 108 17/03/2015
Chapter 107 17/03/2015
Chapter 106 17/03/2015
Chapter 105 17/03/2015
Chapter 104 17/03/2015
Chapter 103 17/03/2015
Chapter 102 17/03/2015
Chapter 101 17/03/2015
Chapter 100 17/03/2015
Chapter 99 17/03/2015
Chapter 98 17/03/2015
Chapter 97 17/03/2015
Chapter 96 17/03/2015
Chapter 95 17/03/2015
Chapter 94 17/03/2015
Chapter 93 17/03/2015
Chapter 92 17/03/2015
Chapter 91 17/03/2015
Chapter 90 17/03/2015
Chapter 89 17/03/2015
Chapter 88 17/03/2015
Chapter 87 17/03/2015
Chapter 86 17/03/2015
Chapter 85 17/03/2015
Chapter 84 17/03/2015
Chapter 83 17/03/2015
Chapter 82 17/03/2015
Chapter 81 17/03/2015
Chapter 80 17/03/2015
Chapter 79 17/03/2015
Chapter 78 17/03/2015
Chapter 77 17/03/2015
Chapter 76 17/03/2015
Chapter 75 17/03/2015
Chapter 74 17/03/2015
Chapter 73 17/03/2015
Chapter 72 17/03/2015
Chapter 71 17/03/2015
Chapter 70 17/03/2015
Chapter 69 17/03/2015
Chapter 68 17/03/2015
Chapter 67 17/03/2015
Chapter 66 17/03/2015
Chapter 65 17/03/2015
Chapter 64 17/03/2015
Chapter 63 17/03/2015
Chapter 62 17/03/2015
Chapter 61 17/03/2015
Chapter 60 17/03/2015
Chapter 59 17/03/2015
Chapter 58 17/03/2015
Chapter 57 17/03/2015
Chapter 56 17/03/2015
Chapter 55 17/03/2015
Chapter 54 17/03/2015
Chapter 53 17/03/2015
Chapter 52 17/03/2015
Chapter 51 17/03/2015
Chapter 50 17/03/2015
Chapter 49 17/03/2015
Chapter 48 17/03/2015
Chapter 47 17/03/2015
Chapter 46 17/03/2015
Chapter 45 17/03/2015
Chapter 44 17/03/2015
Chapter 43 17/03/2015
Chapter 42 17/03/2015
Chapter 41 17/03/2015
Chapter 40 17/03/2015
Chapter 39 17/03/2015
Chapter 38 17/03/2015
Chapter 37 17/03/2015
Chapter 36 17/03/2015
Chapter 35 26/08/2015
Chapter 34 26/08/2015
Chapter 33 26/08/2015
Chapter 32 26/08/2015
Chapter 31 26/08/2015
Chapter 30 26/08/2015
Chapter 29 26/08/2015
Chapter 28 26/08/2015
Chapter 27 26/08/2015
Chapter 26 26/08/2015
Chapter 25 26/08/2015
Chapter 24 17/03/2015
Chapter 23 17/03/2015
Chapter 22 17/03/2015
Chapter 21 17/03/2015
Chapter 20 17/03/2015
Chapter 19 17/03/2015
Chapter 18 17/03/2015
Chapter 17 17/03/2015
Chapter 16 17/03/2015
Chapter 15 17/03/2015
Chapter 14 17/03/2015
Chapter 13 17/03/2015
Chapter 12 17/03/2015
Chapter 11 17/03/2015
Chapter 10 17/03/2015
Chapter 9 17/03/2015
Chapter 8 17/03/2015
Chapter 7 17/03/2015
Chapter 6 17/03/2015
Chapter 5 17/03/2015
Chapter 4 17/03/2015
Chapter 3 17/03/2015
Chapter 2 17/03/2015
Chapter 1 17/03/2015

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây